ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας

H ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης παρέχει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», το οποίο αποτυπώνει την αναπτυξιακή στρατηγική της αξιοποίησης των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021-2027.
Η ιστοσελίδα στοχεύει στην άμεση και συνεχή πληροφόρηση του κοινού, των δυνητικών δικαιούχων, καθώς και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του εν λόγω Προγράμματος. Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να πλοηγηθεί και να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

Το Πρόγραμμα σε Αριθμούς

€969 εκ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

€842 εκ.

Κυπριακή Δημοκρατία

Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

€311,9 εκ.

Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

€783,9 εκ.

Στόχος Πολιτικής 3

Μια πιο Διασυνδεδεμένη
Ευρώπη

€30 εκ.

Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

€424,4 εκ.

Στόχος Πολιτικής 5

Μια Ευρώπη πιο Κοντά
στους Πολίτες

€181,7 εκ.

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Aνοικτές 11

Κλειστές 32

Προγραμματισμένες 11

Κατάλογος Έργων

Όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται κάτω από το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», σε αυτήν την ενότητα και για σκοπούς διαφάνειας, δημοσιοποιείται ο Κατάλογος με όλα τα έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση. Ο κατάλογος ενημερώνεται σε μηνιαία βάση. Για κάθε έργο παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες, όπως η ονομασία του δικαιούχου, ο σκοπός και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, η τοποθεσία, ο προϋπολογισμός, η συνεισφορά της ΕΕ, κ.α. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναζήτησης έργων/ δεδομένων με βάση διάφορα κριτήρια (π.χ. είδος έργου, Ταμείο συγχρηματοδότησης, προτεραιότητα, ειδικός στόχος, επαρχία, κ.α.), για ταξινόμηση και εξαγωγή τους σε μορφή EXCEL/ JSON/ CSV, καθώς επίσης η δυνατότητα σύγκρισης και επαναχρησιμοποίησή τους.

Έργα Στρατηγικής Σημασίας

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα Έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Η ταξινόμηση/ κατηγοριοποίηση ενός έργου ως Έργο Στρατηγικής Σημασίας, επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες/ κριτήρια, όπως η μεγάλη σημασίας συνεισφορά του έργου στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος, η σημαντικότητά του σε εθνικό/ τοπικό επίπεδο, η μοναδικότητά του, ο καινοτόμος χαρακτήρας του και το μεγάλο οικονομικό του μέγεθος σε σχέση με τους πόρους της προτεραιότητας του Προγράμματος στην οποία εντάσσονται.

Παραδείγματα Έργων

Πολυμέσα & Χρήσιμα Έγγραφα

Τηλεόραση
Ραδιόφωνο
Τύπος
Διαδίκτυο
Εκδηλώσεις Πληροφόρησης
Εκθέσεις Φωτογραφίας
Εγκύκλιοι
Εγχειρίδια
Οδηγοί
Ενημερωτικά Έντυπα
Σεμινάρια
Ανακοινώσεις Τύπου
Online Generator

Νέα & Εκδηλώσεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 16 Μέσος όρος: 4.3]