ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»


Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας

H ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης παρέχει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», το οποίο αποτυπώνει την αναπτυξιακή στρατηγική της αξιοποίησης των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021-2027.
Η ιστοσελίδα στοχεύει στην άμεση και συνεχή πληροφόρηση του κοινού, των δυνητικών δικαιούχων, καθώς και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του εν λόγω Προγράμματος. Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να πλοηγηθεί και να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

Το Πρόγραμμα σε Αριθμούς
eu-flag

€969 εκ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

cy-logo

€842 εκ.

Κυπριακή Δημοκρατία

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη

Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

€311,9 εκ.

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη

Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

€783,9 εκ.

Μια-Ευρώπη-πιο-διασυνδεδεμένη

Στόχος Πολιτικής 3

Μια πιο Διασυνδεδεμένη
Ευρώπη

€30 εκ.

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική

Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

€424,4 εκ.

Μια-Ευρώπη-πιο-κοντά-στους-πολίτες

Στόχος Πολιτικής 5

Μια Ευρώπη πιο Κοντά
στους Πολίτες

€181,7 εκ.

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Aνοικτές 11

Κλειστές 56

Προγραμματισμένες 62

Κατάλογος Έργων

Όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται κάτω από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», σε αυτήν την ενότητα και για σκοπούς διαφάνειας, δημοσιοποιείται ο Κατάλογος με όλα τα έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση. Ο κατάλογος ενημερώνεται σε μηνιαία βάση. Για κάθε έργο παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες, όπως η ονομασία του δικαιούχου, ο σκοπός και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, η τοποθεσία, ο προϋπολογισμός, η συνεισφορά της ΕΕ, κ.α. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναζήτησης έργων/ δεδομένων με βάση διάφορα κριτήρια (π.χ. είδος έργου, Ταμείο συγχρηματοδότησης, προτεραιότητα, ειδικός στόχος, επαρχία, κ.α.) για ταξινόμηση και εξαγωγή τους σε μορφή EXCEL/ JSON/ CSV, καθώς επίσης η δυνατότητα σύγκρισης και επαναχρησιμοποίησή τους.

Έργα Στρατηγικής Σημασίας

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα Έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Η ταξινόμηση/ κατηγοριοποίηση ενός έργου ως Έργο Στρατηγικής Σημασίας, επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες/ κριτήρια, όπως η μεγάλη σημασίας συνεισφορά του έργου στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος, η σημαντικότητά του σε εθνικό/ τοπικό επίπεδο, η μοναδικότητά του, ο καινοτόμος χαρακτήρας του και το μεγάλο οικονομικό του μέγεθος σε σχέση με τους πόρους της προτεραιότητας του Προγράμματος στην οποία εντάσσονται.

Παραδείγματα Έργων

Δράσεις Επικοινωνίας

Οπτικοακουστικό Υλικό
Ενημερωτικά Έντυπα
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις Τύπου

Χρήσιμα Έγγραφα/Υλικό

Εγκύκλιοι
Εγχειρίδια
Οδηγοί
Σεμινάρια

Χρήσιμες Συνδέσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 23 Μέσος όρος: 4.4]