Thalia

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Προϋπολογισμός Έργου: €37 εκ.

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ)

Περίοδος Υλοποίησης: 1ο τρίμηνο του 2021 – 4ο τρίμηνο 2029
Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης:Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Στοιχεία Επικοινωνίας

Γεωργία Αντωνίου

Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

60%
Συνεισφορά ΕΕ
Σύντομη περιγραφή / Στόχος

 Το Έργο της Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αφορά στον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών με στόχο την παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Κυριότερος στόχος της αναδιάρθρωσης αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού, η βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και η ανάπτυξή τους, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, επιτυγχάνοντας έτσι την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναμενόμενα Οφέλη/ Αποτελέσματα

 Οι δράσεις του έργου αναμένεται να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ μέσα από τη βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας τους με αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας και προσιτότητας των ΥΚΕ στον πολίτη και της αποτελεσματικότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βίντεο