ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Συνέδριο για το Έργο Στρατηγικής Σημασίας «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας»

28 Μαρτίου, 2024

Δημοσιογραφική-Διάσκεψη-«Αντιπλημμυρικά-Έργα-Μείζονος-Λεμεσού»

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2024 στο Κτήμα Κουσιουμή στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Αξιωματούχων/Εκπροσώπων της Ένωσης Κοινοτήτων, Ένωσης Δήμων και της ΕΕ, καθώς και εμπλεκόμενων φορέων, συνέδριο για το συγχρηματοδοτούμενο Έργο Στρατηγικής Σημασίας «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», ποσού ύψους €48 εκ., που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. 

Το συνέδριο περιλάμβανε υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημάρχων/ Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων για την παγκύπρια υλοποίηση της δράσης «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς».

Η υπογραφή υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη συνολικά 39 Μνημονίων Συνεργασίας, που αναλογούν σε 17 Δήμους και 22 συμπλέγματα Κοινοτήτων, αποτελεί το επισφράγισμα της απαρχής της παγκύπριας επέκτασης του «Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς», καταδεικνύοντας τη σημασία των συνεργειών για την παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Η δράση «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» αποτελεί μια επιτυχή συνέργεια Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των προκλήσεων και στην αντιμετώπισή τους, στην πρόληψη και στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο θεσμό που θα εφαρμόζεται από τον Μάιο 2024 σε 106 Δήμους και Κοινότητες μέσω 29 προγραμμάτων παγκύπρια, με 32 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 10 Επόπτες, που φιλοδοξεί αφ’ ενός να στηρίξει τους πολίτες με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό και αφ΄ ετέρου να ενισχύσει τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καλύτερη υλοποίηση του έργου τους στους τομείς κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]