ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Επισκέψεις Επιτρόπου Πολιτικής Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της ΕΕ

8-9 Ιουλίου, 2022

Η Ευρωπαία Επίτροπος Πολιτικής Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κα Ελίζα Φερέιρα, μέσα στα πλαίσια της επίσκεψής της στην Κύπρο για την ανακοίνωση της έγκρισης του νέου Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, πραγματοποίησε κατά το διάστημα 8-9 Ιουλίου 2022 επιτόπιες επισκέψεις σε έργα των Δήμων Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, καθώς και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα έργα που επισκέφθηκε η Επίτροπος υλοποιήθηκαν/ υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.

Η ξενάγηση της Επιτρόπου στα έργα των Δήμων πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους Δημάρχους, ενώ η ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]