ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής
«ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

4 Ιανουαρίου, 2023

Την Τετάρτη, 04/01/2023, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» στο πλαίσιο  του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο», το οποίο αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επίτευξη ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ενίσχυσης του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ