ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, π.χ. παπούτσια ή είδη ατομικής υγιεινής.

Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια.

Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να στηρίζουν την παροχή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία.

Στον πιο κάτω Πίνακα δίνονται συνοπτικές πληροφορίες για τα έργα που είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020».

Έργο Δικαιούχος Π/Υ Έργου Κοινοτική Συνεισφορά (85%) Είδος στέρησης που αντιμετωπίζεται
Προίκα του Μωρού
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
€3.600.000
€3.060.000
Υλική Στέρηση
Παροχή δωρεάν προγεύματος σε άπορους μαθητές
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
€756.259
€642.820
Στέρηση Σίτισης
Τεχνική Βοήθεια στη Διαχειριστική Αρχή
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών
€110.000
€93.500
-
Τεχνική Βοήθεια στον Ενδιάμεσο Φορέα
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
€122.501
€104.126
-
Σύνολο
€4.588.760
€3.900.446

Το ΤΕΒΑ στην Κύπρο

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020» περιλαμβάνει δύο δράσεις:

  1. Παραχώρηση δωρεάν προγεύματος σε άπορους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης
  2. Προίκα του Μωρού

Το διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους στην Κύπρο ανέρχεται σε €4.641.000.

 

Παραχώρηση δωρεάν προγεύματος σε άπορους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: €756.259

Το έργο αφορά στην καθημερινή παροχή δωρεάν προγεύματος σε όλους τους άπορους μαθητές που φοιτούν στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μετά τη διαπίστωση πως συνεπεία της οικονομικής κρίσης πολλοί μαθητές δεν παίρνουν πρόγευμα πριν ή μετά την άφιξη τους στο σχολείο, γεγονός το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοσή τους και να συμβάλει στη δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων θλίψης, να οδηγήσει σε απομόνωση αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του κοινωνικού αποκλεισμού, προχώρησε στην εφαρμογή Προγράμματος Παροχής Δωρεάν Προγεύματος σε Άπορους Μαθητές. 

Οι επωφελούμενοι μαθητές επιλέγονται σε επίπεδο σχολείου από θεσμοθετημένη επιτροπή στη βάση διαδικασίας και κριτηρίων τα οποία καθορίζονται από το οικείο Υπουργείο και καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των άπορων μαθητών/μαθητριών αποτελεί αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της κάθε σχολικής μονάδας. Η σύνθεση, αρμοδιότητες, και η λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών στην εκπαίδευση ορίζονται με νόμο. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου συμμετέχουν εκπρόσωποι του τοπικού Συνδέσμου Γονέων, του Διδακτικού Προσωπικού, ενώ ανάλογα με την περίπτωση προσκαλούνται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινότητας ή και της Εκκλησίας.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής εξετάζουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μετά από διαβούλευση του με τα εμπλεκόμενα μέρη (Stakeholders), και εκδοθεί σε εγκύκλιο του Υπουργείου. Τα κριτήρια αυτά είναι:

(α) Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών είναι λήπτες ΕΕΕ ή άποροι/άνεργοι.

(β) Τα παιδιά είναι ορφανά και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

(γ) Τα παιδιά ανήκουν σε μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες με οικονομικά προβλήματα.

(δ) Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν προγεύματος στους/στις μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας γίνεται με μεγάλη διακριτικότητα, με απόλυτη εχεμύθεια και με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.

Προίκα του Μωρού

Φορέας Υλοποίησης: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Εγκεκριμένος  Προϋπολογισμός: €3.600.000

Το Έργο αφορά την παροχή ενός πακέτου που περιλαμβάνει καθορισμένα βασικά καταναλωτικά αγαθά για τις ανάγκες των βρεφών.  Συγκεκριμένα, το πακέτο της Προίκας του Μωρού, περιλαμβάνει εξοπλισμό (παιδικό πολυκαρότσι, βρεφικό κρεβάτι, στρώμα για βρεφικό κρεβάτι, βρεφικό μπάνιο, αλλαξιέρα κτλ ), λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά. 

Η διανομή / παράδοση και συναρμολόγηση των προϊόντων γίνεται στην οικεία των επωφελούμενων οικογενειών.

Προϋπόθεση λήψης του πακέτου είναι η παρακολούθηση παρουσίασης στα πλαίσια Συνοδευτικών Μέτρων με θέμα “Ενίσχυση Γονικών Δεξιοτήτων”.  

Οι παρουσιάσεις έχουν ως στόχο:

  • Την ενδυνάμωση των γονικών δεξιοτήτων.
  • Την ενεργοποίηση των επωφελούμενων οικογενειών για αντιμετώπιση τυχόν άλλων δυσκολιών ή και αναγκών που αντιμετωπίζουν.
  • Την ενημέρωση των επωφελούμενων οικογενειών για κυβερνητικά σχέδια/προγράμματα, για περαιτέρω εμπλοκή τους στο κοινωνικό σύνολο και στην αγορά εργασίας.  

Βασικοί στόχοι του έργου:

Το έργο αναμένεται να συμβάλει:

  • Στη μείωση της υλικής υστέρησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και στον περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών και ειδικά των επωφελούμενων παιδιών.
  • Στην καλύτερη διαβίωση και τη σωστή ανάπτυξη των επωφελούμενων παιδιών.
  • Στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για μείωση της φτώχειας/ή και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επωφελούμενοι:

Είναι οι οικογένειες με παιδί/παιδιά που γεννήθηκε/γεννήθηκαν την 1.1.2017 και έπειτα και οι οποίες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή λήπτες δημόσιου βοηθήματος ή
  2. Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υλικής υστέρησης, τα οποία τυγχάνουν αξιολόγησης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]