ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Aνοικτές 16

Κλειστές 44

Προγραμματισμένες 66

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ειδικός Στόχος

Κατηγορία Επωφελούμενων

Είδος Έργου

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Νησίδες Αριστείας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι:Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 02/05/2024-05/07/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ – POST DOC

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 02/05/2024-05/07/2024

Κατασκευή Αποχετευτικών Συστημάτων (Επαρχία Λάρνακας)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €84.400.000
  Ειδικός Στόχος: Πρόσβαση & Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 18/04/2024 – 15/05/2024

Αναζωογόνηση αστικού περιβάλλοντος στο κέντρο της Λευκωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €22.600.000
  Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη Αστικών Περιοχών
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 18/04/2024 – 20/06/2024

ΕΡΓΑ ΑΗΚ – ΤΔΜ

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €97.000.000
  Ειδικός Στόχος: Δίκαιη Μετάβαση σε μια Κλιματικά Ουδέτερη Οικονομία
  Επωφελούμενοι: Ημικρατικοί Οργανισμοί, Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 17/04/2024 – 31/05/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» –Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Accelerating Farming Systems Transition (AGROECOLOGY)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 11/04/2024 – 26/09/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
 Περίοδος Υποβολής: 28/03/2024 – 21/05/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Sustainable Blue Economy (SBEP)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 1.300.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 13/03/2024 – 13/11/2024

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €36.800.000
  Ειδικός Στόχος: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  Επωφελούμενοι: Κεντρική Κυβέρνηση, Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 11/03/2024 – 11/06/2024

Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12.500.000
  Ειδικός Στόχος: Δ/Ε
  Επωφελούμενοι: Κεντρική Κυβέρνηση
 Περίοδος Υποβολής: 20/02/2024 – 20/05/2024

Ανάπτυξη Μη Αστικών Περιοχών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €15.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη Μη Αστικών Περιοχών
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Περίοδος Υποβολής: 13/09/2023 – 30/06/2024

Ανάπτυξη Αστικών Περιοχών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €120.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη Αστικών Περιοχών
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Περίοδος Υποβολής: 05/09/2023 – 30/06/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – BRIDGE2HORIZON

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €6.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 02/08/2023 – 14/06/2024

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις 2021 – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
 Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 – Μέχρι Εξαντλήσεως του Κονδυλίου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη ΑμεΑ 2021 – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων
 Επωφελούμενοι: Άνεργοι, ΑμεΑ, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
  Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 -Μέχρι Εξαντλήσεως του Κονδυλίου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ευάλωτων Ομάδων
Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 23/10/2020 – Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]