ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Aνοικτές 6

Κλειστές 23

Προγραμματισμένες 18

Προτεραιότητα Προγράμματος

Θεματική Κατηγορία

Κατηγορία Επωφελούμενων

Είδος Έργου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις 2021 – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
 Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 – Μέχρι Εξαντλήσεως του Κονδυλίου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία 2021 – 1η πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
 Θεματική Κατηγορία: Άνεργοι, Άτομα με Αναπηρία, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
 Επωφελούμενοι: Προώθηση της Απασχόλησης
  Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 -Μέχρι Εξαντλήσεως του Κονδυλίου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 23/10/2020 – Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία – MSCA»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 04/11/2022 – 17/04/2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12.500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 19/12/2022 – 04/04/2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 19/12/2022 – 31/03/2023