ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Aνοικτές 3

Κλειστές 29

Προγραμματισμένες 13

Προτεραιότητα Προγράμματος

Θεματική Κατηγορία

Κατηγορία Επωφελούμενων

Είδος Έργου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις 2021 – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Απασχόλησης
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
 Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 – Μέχρι Εξαντλήσεως του Κονδυλίου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία 2021 – 1η πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
 Θεματική Κατηγορία: Προώθηση της Απασχόλησης
 Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Άτομα με Αναπηρία, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
  Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 -Μέχρι Εξαντλήσεως του Κονδυλίου

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 23/10/2020 – Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου