ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Έργα Διαχείρισης Πυρκαγιών και Κινδύνων Καταστροφών (ΕΣΚΕΠΥ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Φεβρουάριος 2025

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

2.500.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
85%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών,, Επικοινωνιών και Έργων

cxyda@mcw.gov.cy

22800232

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]