ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ανάπτυξη Έργων Πλημμυρικής Αποσυμφόρησης (Αντιπλημμυρικά Αραδίππου)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Λάρνακα

Δικαιούχοι: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
85%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cconstantinou@mcw.gov.cy

22800233

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]