ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Αναζωογόνηση του Αστικού περιβάλλοντος (Ανάπλαση περιοχής Παλαιού Γ.Σ.Π.)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €23.500.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 5

Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Λευκωσία

Δικαιούχοι: Δήμος Λευκωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€23.500.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cconstantinou@mcw.gov.cy

22800233

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]