ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Δημιουργία Νέων Υποδομών του Δικτύου Μεταφοράς Νερού για Ύδρευση (Βασιλικός / Κοκκινόκρεμος)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €45.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Λευκωσία , Αμμόχωστος

Δικαιούχοι: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€45.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

amichalopoulou@mcw.gov.cy

22800283

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]