ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.500.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Φεβρουάριος 2025

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Λευκωσία

Δικαιούχοι: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.500.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

tchristoforou@mcw.gov.cy

22800285

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]