ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων (ΟΕΒ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Οργανισμός Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Οργανισμός Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB)

22665102

mtheodorou@oeb.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]