ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων / Πεζόδρομων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.400.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Λευκωσία 

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

7.400.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cxyda@mcw.gov.cy

22800232

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]