ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παροχή Κατ΄ Οίκον Υπηρεσιών σε ΑμεΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
95%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ)

22423520

frontistes@opak.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]