ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.500.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.500.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ)

22873300

trainee@cba.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]