ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διακρατικές Συνεργασίες – Κύπρος-Ελλάδα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Σεπτέμβριος 2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Νοέμβριος 2023

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]