ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προώθηση της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ στις Κατοικίες «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€35.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

22867335 / 22867190

sit@meci.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]