ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2027

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7.000.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Τμήμα Εργασίας

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]