ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη με Ευέλικτες Ρυθμίσεις Αδρανών Γυναικών – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Θεματική Κατηγορία
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2027

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.000.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Τμήμα Εργασίας

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]