ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη με ευέλικτες ρυθμίσεις αδρανών γυναικών οι οποίες έχουν δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια και επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2027

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.000.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Τμήμα Εργασίας

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]