ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη με ευέλικτες ρυθμίσεις νέων 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training – NEETs) οι οποίοι έχουν δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια και επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβρης 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβρης 2027

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10.000.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Τμήμα Εργασίας

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]