ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις ΙΙΙ

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Απρίλιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Οργανισμός Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000.000

60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Οργανισμός Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB)

22665102

mtheodorou@oeb.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]