ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Υποδομές για Προώθηση Δημόσιων Μεταφορών με Αναβάθμιση Σταθμών, Στάσεων και Στεγάστρων, Μετάβαση σε Ηλεκτροκίνηση (Φόρτιση και Ηλεκτρικά Λεωφορεία), Ανάπτυξη της Πολυτροπικότητας και Υπηρεσίας MaaS

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €60.000.000

Προγραμματισμένη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€60.000.000

Συγχρηματοδότηση από ΕΕ
60%

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cconstantinou@mcw.gov.cy

22800233

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]