ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Κλειστές 41

Aνοικτές 13

Προγραμματισμένες 66

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ειδικός Στόχος

Κατηγορία Επωφελούμενων

Είδος Έργου

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €11.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 15/01/2024 – 15/04/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΥΠΡΟΣ – ΙΣΡΑΗΛ (MOST)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €900.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 08/02/2024 – 11/04/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020»-Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – ΕUROSTARS-3

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €900.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 01/03/2024 – 22/03/2024

Βιώσιμη Διαχείριση Πόσιμου Νερού – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €9.300.000
  Ειδικός Στόχος: Πρόσβαση & Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 15/11/2023 – 28/12/2023

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης
 Επωφελούμενοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
  Περίοδος Υποβολής: 04/05/2023 – 21/12/2023 

Αντιπλημμυρικά Έργα – Φάση Α΄

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €25.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  Επωφελούμενοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 31/08/2023 – 30/11/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» –Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – CETP

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.230.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 23/09/2023 – 29/11/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 01/08/2023 – 10/11/2023

Κατασκευή Μέτρων Προστασίας και Βελτίωσης Τμήματος του Παραλιακού Μετώπου Χλώρακας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.200.000
  Ειδικός Στόχος: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  Επωφελούμενοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 06/10/2023 – 09/11/2023

Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.550.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Περίοδος Υποβολής: 08/08/2023 – 22/09/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020»-Ευρωπαϊκές Συμπράξεις-EUROSTARS-3

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.150.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 08/08/2023 – 21/09/2023

Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €18.500.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης
  Επωφελούμενοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Περίοδος Υποβολής: 11/07/2023 – 25/08/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies (KDT)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 24/02/2023 – 10/05/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12.500.000
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 19/12/2022 – 02/05/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 19/12/2022 – 27/04/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020»-Ορίζοντας Ευρώπη-2η Ευκαιρία-MSCA

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 04/11/2022 – 27/04/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Sustainable Blue Economy (SBEP)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
 Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 22/02/2023 – 21/04/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020»-Ευρωπαϊκές Συμπράξεις-EUROSTARS-3

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.150.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
 Περίοδος Υποβολής: 14/02/2023 – 21/04/2023

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – CETP

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 26/09/2022 – 30/11/2022

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Driving Urban Transitions – Sustainable Future for Cities (DUT)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 26/09/2022 – 28/11/2022

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
Ειδικός Στόχος: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επωφελούμενοι: Επιχειρήσεις
Περίοδος Υποβολής: 08/11/2022 – 08/11/2022

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – ΕUROSTARS Κύπρου

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 16/09/2022 – 05/11/2022

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διερεύνησης Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €700.000
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Άλλοι Δικαιούχοι, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 07/07/2022 – 07/10/2022

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies (KDT)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.000.000
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 21/07/2022 – 22/09/2022

Προγράμματα «RESTART 2016-2020»-Ευρωπαϊκές Συμπράξεις-EUROSTARS-3

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 07/07/2022 – 16/09/2022

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) – 3η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Νέοι
 Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 – 21/01/2022

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων – 3η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων
  Επωφελούμενοι:Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες
 Περίοδος Υποβολής: 08/11/2021 – 21/01/2022

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €30.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ, Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Eργαζόμενοι (όχι Αυτοεργοδοτούμενοι), Νέοι, Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες, Φυσικά Πρόσωπα – Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 17/05/2021 – 30/12/2021

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €50.000.000
 Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ
  Επωφελούμενοι:Επιχειρήσεις
 Περίοδος Υποβολής: 09/02/2021 – 30/09/2021

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 24/05/2021 – 17/09/2021

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Έρευνα στις Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.600.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 10/05/2021 – 10/09/2021

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης
  Επωφελούμενοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 Περίοδος Υποβολής: 09/03/2021 – 01/08/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες
 Περίοδος Υποβολής: 31/05/2021 – 15/07/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Νέοι
 Περίοδος Υποβολής: 31/05/2021 – 15/07/2021

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Νησίδες Αριστείας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 05/04/2021 – 02/07/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων – 1η Πρόκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €17.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες
 Περίοδος Υποβολής: 23/10/2020 – 23/04/2021

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training – NEETs) – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
  Ειδικός Στόχος: Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων
  Επωφελούμενοι: Άνεργοι, Επιχειρήσεις, Εργοδότες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Νέοι
 Περίοδος Υποβολής: 23/10/2020 – 23/04/2021

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 03/07/2019 – 15/05/2020

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 03/07/2019 – 08/05/2020

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 03/07/2019 – 30/04/2020

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ολοκληρωμένα Έργα

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €13.000.000
  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
  Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
  Περίοδος Υποβολής: 24/09/2018 – 22/02/2019

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]