ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Προγραμματισμένες 13

Aνοικτές 3

Κλειστές 29

Μάιος / 2023
Προώθηση της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ στις Κατοικίες «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης & ΑΠΕ
Επωφελούμενοι: Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 05/2023 – Μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Μάιος / 2023
Ιούνιος / 2023
«Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί,  Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 06/2023 – 08/2023

Ιούνιος / 2023
Ιούνιος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Μακροχρόνια Ανέργων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
Επωφελούμενοι: Εργοδότες, Επιχειρήσεις, Άνεργοι
Περίοδος Υποβολής: 06/2023 – 06/2025

Ιούνιος / 2023
Ιούνιος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Ληπτών Ε.Ε.Ε. – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
Επωφελούμενοι: Εργοδότες, Επιχειρήσεις, Άνεργοι, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 06/2023 – 06/2025

Ιούνιος / 2023
Σεπτέμβριος / 2023
Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» – Πρόσκληση «Κύπρος – Ελλάδα»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 09/2023 – 11/2023

Σεπτέμβριος / 2023
Σεπτέμβριος / 2023
Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» – Πρόσκληση «Κύπρος – Ισραήλ»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €900.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 09/2023 – 11/2023

Σεπτέμβριος / 2023
Οκτώβριος / 2023
«ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000
Θεματική Κατηγορία: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
Επωφελούμενοι: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου
Περίοδος Υποβολής: 10/2023 – 12/2023

Οκτώβριος / 2023
Οκτώβριος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Αιτητών Ασύλου – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
Επωφελούμενοι: Εργοδότες, Επιχειρήσεις, Άνεργοι, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 10/2023 – 10/2025

Οκτώβριος / 2023
Οκτώβριος / 2023
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
Επωφελούμενοι: Εργοδότες, Επιχειρήσεις, Άνεργοι, Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού
Περίοδος Υποβολής: 10/2023 – 10/2025

Οκτώβριος / 2023
Ιούνιος / 2024
Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 3η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000
Θεματική Κατηγορία: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επωφελούμενοι: Επιχειρήσεις
Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 07/2024

Ιούνιος / 2024
Ιούνιος / 2024
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.000.000
Θεματική Κατηγορία: Προώθηση Απασχόλησης
Επωφελούμενοι: Εργοδότες, Επιχειρήσεις, Άνεργοι,
Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 06/2027

Ιούνιος / 2024
Ιούνιος / 2024
Οκτώβριος / 2024