ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Προγραμματισμένες 66

Aνοικτές 16

Κλειστές 44

2024

2025

2026

2027

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ειδικός Στόχος

Κατηγορία Επωφελούμενων

Είδος Έργου

  • Μάιος

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 2η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €20.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διακρατικές Συνεργασίες – Κύπρος-Ελλάδα

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Δημιουργία Υποστηρικτικού Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών Διαβίωσης στην Κοινότητα για ΑμεΑ

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €20.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις ΙΙΙ

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων (ΟΕΒ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Δημιουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων (ΚΕΒΕ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΑμεΑ

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €30.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων (ΣΕΚ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €48.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Προίκα του Μωρού

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.600.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων (ΠΕΟ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Σίτιση Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €22.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εργασίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €21.900.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Εντοπισμός, Συμβουλευτική και Καθοδήγηση Νέων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Πραγματοποίηση Πρακτικής Εξάσκησης για Νέους Πτυχιούχους, στους κλάδους Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μηχανικής

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €11.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Παροχή Κατ΄ Οίκον Υπηρεσιών σε ΑμεΑ

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Ανάπτυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €38.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €60.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.400.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 06/2024

Κατασκευή Αποχετευτικού Συστήματος Υποδομών Αξιοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων (Αποχετευτικό Σύστημα Λάρνακας – Φάση Γ΄)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €55.800.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 07/2024

Προστασία και Αποκατάσταση Οικοτόπων εντός των Περιοχών του Δικτύου “Natura 2000”

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €6.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024-07/2024

Δημιουργία Νέων και Βελτίωση Υφιστάμενων Υποδομών του Δικτύου Μεταφοράς Νερού για Ύδρευση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €11.250.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 07/2024

Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και άλλες Δράσεις Προστασίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12.500.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024-07/2024

Εθνικό Σχέδιο Τοποθέτησης Ηχοπετασμάτων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024-07/2024

Υποδομές για Προώθηση Δημόσιων Μεταφορών με Αναβάθμιση Σταθμών, Στάσεων και Στεγάστρων, Μετάβαση σε Ηλεκτροκίνηση (Φόρτιση και Ηλεκτρικά Λεωφορεία), Ανάπτυξη της Πολυτροπικότητας και Υπηρεσίας MaaS

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €60.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024-07/2024

Κατασκευή Έργων Πλημμυρικής Αποσυμφόρησης (Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.250.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 07/2024

Ανάπτυξη Έργων Πλημμυρικής Αποσυμφόρησης (Αντιπλημμυρικά Αραδίππου)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 07/2024

Δημιουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου στον Δήμο Αραδίππου

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.703.115

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024-08/2024

Δημιουργία Νέων Υποδομών του Δικτύου Μεταφοράς Νερού για Ύδρευση (Βασιλικός / Κοκκινόκρεμος)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €45.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024-08/2024

Δράσεις Προστασίας και Βελτίωσης των Παράκτιων Ζωνών από τη Διάβρωση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €40.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024-08/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Vision ERC

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 05/2024 – 12/2024

  • Ιούνιος

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 3η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 07/2024

Κατάρτιση για Απόκτηση Δεξιοτήτων Νέων 15 -29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (NEETs)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 07/2024

Ατομικοί Λογαριασμοί Μάθησης

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 07/2024

Προώθηση Πολυτροπικότητας και Βελτίωση της Προσβασιμότητας της Νότιας Εισόδου της Λευκωσίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €22.618.000

 Περίοδος Υποβολής: 06/2024 – 08/2024

  • Ιούλιος

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €50.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 07/2024 – 09/2024

Δράσεις Μείωσης Παραγωγής Χωριστής Συλλογής και Αξιοποίησης Αποβλήτων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €48.500.000

 Περίοδος Υποβολής: 07/2024-10/2024

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €6.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 07/2024 – 11/2024

  • Σεπτέμβριος

Αναζωογόνηση του Αστικού Περιβάλλοντος (Ανάπλαση Λεωφόρου Αμμοχώστου στην Λευκωσία)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €6.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 09/2024-11/2024

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Ολοκληρωμένης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ σε Υφιστάμενες Κατοικίες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €70.000.000

  Περίοδος Υποβολής: 09/2024-12/2024

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτηρίων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €20.000.000

  Περίοδος Υποβολής: 09/2024-12/2024

  • Οκτώβριος

Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων / Πεζόδρομων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.400.000

 Περίοδος Υποβολής: 10/2024-12/2024

Εγκατάσταση Συστήματος Περιφερειακού Ελέγχου Διαχείρισης Αστικής Κυκλοφορίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 10/2024-12/2024

  • Νοέμβριος

Εγκαταστάσεις Πληροφοριακών Συστημάτων και Εξοπλισμού για την Έξυπνη Διαχείριση των Υδάτων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €18.750.000

 Περίοδος Υποβολής: 11/2024 – 02/2025

  • Δεκέμβριος

Ανάπτυξη Έργων Πλημμυρικής Αποσυμφόρησης (Δίκτυο Όμβριων Φάσης Α΄)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.850.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 02/2025

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ληπτών Ε.Ε.Ε. – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 12/2026

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Αιτητών Ασύλου – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 12/2026

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 12/2026

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Μακροχρόνια Ανέργων – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 12/2026

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ανέργων Γυναικών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 12/2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη με Ευέλικτες Ρυθμίσεις Αδρανών Γυναικών – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 12/2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη με Ευέλικτες Ρυθμίσεις Νέων 15-29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training – NEETs) – 1η Πρόσκληση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 12/2024 – 12/2027

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]