ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Προγραμματισμένες 62

Aνοικτές 11

Κλειστές 56

2024

2025

2026

2027

  • Ιανουάριος

Διαμόρφωση του Άξονα Προτεραιότητας Λεωφορείων / Τραμ της Λευκωσίας στη βάση των Αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 01/2025 – 03/2025

Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Σχετική Αποθήκευση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €73.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 01/2025-04/2025

  • Φεβρουάριος

Έργα Διαχείρισης Πυρκαγιών και Κινδύνων Καταστροφών (ΕΣΚΕΠΥ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000

 Περίοδος Υποβολής: 02/2025-04/2025

Κατασκευή Αποχετευτικού Συστήματος Υποδομών Αξιοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων (Αποχετευτικό Σύστημα στην Πόλη Χρυσοχούς)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €17.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 02/2025 – 04/2025

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Ολοκληρωμένης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ σε Νέες Κατοικίες

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

  Περίοδος Υποβολής: 02/2025 – 04/2025

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο Τομέα

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €45.000.000

  Περίοδος Υποβολής: 02/2025 – 05/2025

  • Ιούνιος

Περιμετρικός Λευκωσίας (core TEN-T network) – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Αυτοκινητοδρόμων και Αστικών Δρόμων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €30.000.000

 Περίοδος Υποβολής: 06/2025 – 08/2025

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Υποδομή για Αποθήκευση Ενέργειας σε Στρατόπεδα

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €19.000.000

  Περίοδος Υποβολής: 06/2025-09/2025

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]