ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Συνεδρίες/Γραπτές Διαδικασίες

22 Νοεμβρίου 2023
2η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

 Φάκελος Πρόκλησης
  Υλικό Συνεδρίας
  Αποφάσεις/Συμπεράσματα
  Φωτογραφικό Υλικό

22 Νοεμβρίου 2023
28 Απριλίου – 15 Μαΐου 2023
2η Γραπτή Διαδικασία: Σχέδιο Αξιολόγησης και Ειδικά Κριτήρια Επιλογής Έργων για τους Ειδικούς Στόχους 2i, 2.ii, 2.v, 2.vii, 2.viii, 5ii, 2iv, 2vi, 3.i, 4.β, 4.γ, 4.ε, 4.ια, 4.ιγ και ΤΔΜ του Προγράμματος

   Εγκεκριμένα Έγγραφα 
 Προτεινόμενα Έγγραφα

28 Απριλίου – 15 Μαΐου 2023
14 Δεκεμβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2022
1η Γραπτή Διαδικασία: Ειδικά Κριτήρια επιλογής Έργων για τους Ειδικούς Στόχους 1ii και 1iii του Προγράμματος

 Εγκεκριμένο Έγγραφο

 Προτεινόμενο Έγγραφο

14 Δεκεμβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2022
26 Οκτωβρίου 2022
1η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

 Φάκελος Πρόκλησης
  Υλικό Συνεδρίας
  Αποφάσεις/Συμπεράσματα
  Φωτογραφικό Υλικό

26 Οκτωβρίου 2022
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]