ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Συνεδρίες/Γραπτές Διαδικασίες

14 Δεκεμβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2022
1η Γραπτή Διαδικασία: Ειδικά Κριτήρια επιλογής Έργων για τους Ειδικούς Στόχους 1ii και 1iii του Προγράμματος

 Εγκεκριμένο Έγγραφο

 Προτεινόμενο Έγγραφο

14 Δεκεμβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2022
26 Οκτωβρίου 2022
1η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

 Φάκελος Πρόκλησης
  Υλικό Συνεδρίας
  Αποφάσεις/Συμπεράσματα
  Φωτογραφικό Υλικό

26 Οκτωβρίου 2022
Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]