ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ιούλιος 2022

Επίσκεψη-Επιτρόπου-ΕΕ-13

Επισκέψεις Επιτρόπου Πολιτικής Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της ΕΕ

Η Ευρωπαία Επίτροπος Πολιτικής Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κα Ελίζα Φερέιρα, μέσα στα πλαίσια της επίσκεψής της στην Κύπρο για την ανακοίνωση της έγκρισης του νέου Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, πραγματοποίησε κατά το διάστημα 8-9 Ιουλίου 2022 επιτόπιες επισκέψεις σε έργα των Δήμων Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, καθώς και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εκδήλωση για την Παρουσίαση και Έγκριση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Εκδήλωση για την Παρουσίαση και Έγκριση του Προγράμματος
Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Ιουλίου 2022, στο κτήριο του ΘΟΚ στη Λευκωσία, κοινή Δημοσιογραφική Διάσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κας Ελίζα Φερέιρα και του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για την παρουσίαση και έγκριση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» ύψους €1,8 δις, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.