ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Οκτώβριος 2022

Εκδήλωση Προβολής Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νέους Ηλικίας 15-29 Ετών - IMG_9568 v2

Εκδήλωση Προβολής Ευκαιριών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νέους
Ηλικίας 15-29 Ετών

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσε στις 26 Οκτωβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Aliathon Resort στην Πάφο, εκδήλωση για την προβολή των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους ηλικίας 15-29 ετών, που παρέχονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

1η-Συνεδρία-της-Επιτροπής-Παρακολούθησης-του-Προγράμματος-«ΘΑλΕΙΑ-2021-2027»

1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Πάφο η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027». Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε από κοινού με τη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και στόχο είχε την ενημέρωση των Μελών των Επιτροπών για την πρόοδο υλοποίησης των Προγραμμάτων.

Δημοσιογραφική-Διάσκεψη-«Σχέδιο-Επιδότησης-Διδάκτρων-και-Σίτισης-Παιδιών-ηλικίας-μέχρι-4-ετών»

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το «Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4 ετών»

25 Οκτωβρίου, 2022 Πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Aliathon στην Πάφο, δημοσιογραφική διάσκεψη όπου δόθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου της Αν. Γενικής Διευθύντριας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, κας Μαρίνας Ιωάννου-Χασάπη και της Βοηθού Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ, κας Andriana Sukova, για το «Σχέδιο Επιδότηση Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4 ετών». Το Σχέδιο αποσκοπεί στη διασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών και ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά από την πρώιμη ηλικία, χωρίς διακρίσεις, έτσι ώστε να αναπτυχθούν ομαλά και δίκαια και, την ίδια ώρα, να διευκολύνεται η ένταξη των γονέων στην αγορά εργασίας και, κατ’ επέκταση, η ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας.  Η υλοποίηση του Σχεδίου θα έχει πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά, υποστηρίζει την ευρύτερη δημογραφική πολιτική του κράτους, και θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως για τα παιδιά. Μέσα από το Σχέδιο, θα διευκολυνθεί η προσβασιμότητα όλων των παιδιών σε ποιοτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης θα διασφαλιστούν ικανοποιητικά επίπεδα προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί αύξηση του ποσοστού των παιδιών που φοιτούν σε ποιοτικές δομές ημερήσιας φροντίδας και εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του Σχεδίου ενδυναμώνει την προσπάθεια που γίνεται για αύξηση των επιλογών για δωρεάν ή χαμηλού κόστους προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, που επιβαρύνουν δυσανάλογα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα τις οικογένειες με χαμηλά ή και μεσαία εισοδήματα. Το Σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού €27 εκ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.