ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Νοέμβριος 2022

How does Cyprus benefit from the EU Cohesion Policy

Πώς επωφελείται η Κύπρος από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ;

Η Διευθύντρια Πολιτικής Συνοχής και Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, κα Ανθή Φιλιππίδου, παραχώρησε ηλεκτρονική συνέντευξη στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης alphanews.live, η οποία δημοσιεύτηκε στις 27/11/2022, καθώς και τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στις 29/11/2022, με θέμα «Πώς επωφελείται η Κύπρος από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ;»

Σύγχρονα-Κέντρα-Aναβάθμισης-των-Kοινωνικών-Yπηρεσιών-της-Λεμεσού-image-article

Τελετή Εγκαινίων του Δημοτικoύ Κέντρου Κοινωνικών Προγραμμάτων «Δημοτικές Πολυκατοικίες Πλουτής Σέρβας» στο Δήμο Λεμεσό

Την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022, εγκαινιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, το Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων και το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων «Δημοτικές Πολυκατοικίες Πλουτής Σέρβας» τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ. Το συνολικό κόστος των δύο έργων ανήλθε στα €6.6 εκ. (€1.8 εκ. και €4.8 εκ. αντίστοιχα).