ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ιούνιος 2023

Βραβείο «Smart Cities Awards 2023» στη Λευκωσία-image

Βραβείο «Smart Cities Awards 2023» στη Λευκωσία

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2023, η πρώτη πανελλήνια έκθεση Smart Cities στο Ζάππειο Μέγαρο, για την ανάδειξη των τεχνολογιών, υπηρεσιών και υποδομών, οι οποίες οδηγούν τις πόλεις σε ένα νέο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης. Η Λευκωσία βραβεύτηκε ως κορυφαία έξυπνη πόλη, για τη συνολική προσέγγιση και ολοκληρωμένη στρατηγική αναφορικά με τη μετατροπή της σε έξυπνη και αειφόρο πρωτεύουσα, καθώς το συγκεκριμένο έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, εξελίσσεται συνεχώς, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες, τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας για τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις κ.α.

Information-day-on-EU-Cohesion-PolicyOpportunities-for-Businesses-image

Ημερίδα για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ: Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες και Τοπικές Αρχές

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2023 στη Λευκωσία, ημερίδα ενημέρωσης για την «Πολιτική Συνοχής της ΕΕ: Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες και Τοπικές Αρχές», η οποία διοργανώθηκε από την κοινοπραξία εταιριών Aspon Consulting και Alpha Κύπρου, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, ως η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο.