ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Οκτώβριος 2023

Εγκαίνια-της-νέας-Σχολής-του-ΤΕΠΑΚ-στην-Πάφο

Τελετή Εγκαινίων της Πανεπιστημιακής Σχολής του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Την Τρίτη, 31/10/2023, τελέστηκαν τα εγκαίνια για το συγχρηματοδοτούμενο έργο (κτήριο) της νέας Σχολής Διοίκησης, Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην Πάφο, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην παρουσία Αξιωματούχων του Κράτους, Βουλευτών, Δημάρχων, Εκπροσώπων Κομμάτων και Κυβερνητικών Υπηρεσιών, Εκπροσώπων – Αξιωματούχων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, φοιτητών και πλήθος κόσμου. Τα εγκαίνια διοργανώθηκαν από το ΤΕΠΑΚ και το Δήμο Πάφου.

15th Meeting of DG REGIO Transnational Network (TN) on Simplification image

15η Συνάντηση του Διακρατικού Δικτύου της Γενικής Διεύθυνσης REGIO (Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απλοποίηση

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η 15η συνάντηση του Διακρατικού Δικτύου για την Απλοποίηση, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.