Απορρόφηση-Ευρωπαϊκών-Κονδυλίων---Η-Κύπρος-στο-βάθρο-των-επιδόσεων-για-Ανάπτυξη-και-Απασχόληση.

Απορρόφηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων – Η Κύπρος στο βάθρο των επιδόσεων για Ανάπτυξη και Απασχόληση

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) ανακοινώνει την πλήρη και επιτυχημένη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων της Πολιτικής Συνοχής ύψους €880 εκατομμυρίων, μέσω συνολικών δημόσιων επενδύσεων πέραν του €1 δις, για την περίοδο 2014-2020.