Δημοσιογραφική-Διάσκεψη-«Αντιπλημμυρικά-Έργα-Μείζονος-Λεμεσού»

Συνέδριο για το Έργο Στρατηγικής Σημασίας «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας»

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2024 στο Κτήμα Κουσιουμή στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Αξιωματούχων/Εκπροσώπων της Ένωσης Κοινοτήτων, Ένωσης Δήμων και της ΕΕ