ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης + (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Απασχόληση, Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Ειδικός Στόχος

Βελτίωση Συστημάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Προϋπολογισμός Έργου

€60 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/2022-12/2027

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

22800914

ggiallouridis@schools.ac.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης+ (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)» έχει ως στόχο την αναβάθμιση του Eκπαιδευτικού Συστήματος της Κύπρου, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ άρχισε τη σχολική χρονιά 2021-22, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπιστούν σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις (μεταναστευτικές ροές, συνέπειες της πανδημίας) για το Εκπαιδευτικό Σύστημα τα επόμενα χρόνια.

Το έργο ΔΡΑ.Σ.Ε.+ αποσκοπεί στη στήριξη μαθητών/-τριών που:

 • Πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας ή έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού ή ασυνέχειας στη ζωή τους λόγω αναγκαστικής μετακίνησης
 • Παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/-ες ή αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων (Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), που έχουν επιλεγεί στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκονται.
Το πρόγραμμα καλύπτει το 27% περίπου του μαθητικού πληθυσμού παγκύπρια.

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 το έργο εφαρμόζεται σε 170 σχολικές μονάδες και συμμετέχουν περίπου 28.000 μαθητές/-τριες.

Οι δράσεις του Προγράμματος, μεταξύ άλλων αφορούν:

 • Προσφορά δωρεάν προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης προς μαθητές και γονείς, σε πρωινό και απογευματινό χρόνο
 • Προσφορά διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης σε πρωινό και απογευματινό χρόνο, σε μαθητές και γονείς με Μεταναστευτική Βιογραφία
 • Προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τους μαθητές και τους γονείς, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
 • Προμήθεια Υποστηρικτικού/ εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία.
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα
 • Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας ή έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω διακοπής της εκπαιδευτικής τους πορείας
 • Άμεση υποστήριξη μαθητών και μαθητριών (και κατ’ επέκταση οικογενειών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού ή ασυνέχειας στη ζωή τους λόγω αναγκαστικής μετακίνησης
 • Υποστήριξη μαθητών και μαθητριών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Υποδοχή και υποστήριξη οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία σε θέματα έγκαιρης εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους
 • Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Δημιουργία 950 θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες
 • Προσφορά προγραμμάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης για εμπλουτισμό των εμπειριών των μαθητών και μαθητριών των σχολείων που συμμετέχουν.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]