ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης Επιδόσεων του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027»και επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Στις 17 Απριλίου 2024, στα πλαίσια της Ετήσιας Συνάντησης Επανεξέτασης Επιδόσεων (Annual Performance Review Meeting), κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) επισκέφθηκε την Κύπρο, με στόχο την εξέταση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021-2027.

Στην αποστολή συμμετείχαν εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της ΕΕ (DG REGIO) οι κύριοι Nicola De Michelis, Παναγιώτης Πανταζάτος και Κύπρος Κυπριανού και εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ (DG EMPL) η κυρία Barbara Kauffmann, o κύριος Χρίστος Κουλουτέρης και η κυρία Μιράντα Ζαβρού.

Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των εμπλεκομένων εθνικών Αρχών και Φορέων υλοποίησης του Προγράμματος (ΓΔ Ανάπτυξης, Γενικό Λογιστήριο, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι).

Η Διαχειριστική Αρχή (ΓΔ Ανάπτυξης) παρουσίασε στην ΕΕ τη μέχρι σήμερα πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ2021-2027». Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης καθώς μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευτεί προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού €670 εκ. που αντιστοιχεί στο 45% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Επιπλέον, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων των οποίων έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ξεπερνά το €1 δις που αναλογεί στο 68% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα τεχνικά ζητήματα.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης Επιδόσεων, παρουσιάστηκαν επίσης τα επιτεύγματα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2014 – 2020. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, με την υποβολή αιτήματος πληρωμής Δεκεμβρίου 2023, η Κύπρος κατετάγη πρώτη σε απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων ανάμεσα στα 27 ΚΜ της ΕΕ.

Επισκέψεις σε έργα

Στις 18/04/2024, στο πλαίσιο της αποστολής, η αντιπροσωπεία της DG REGIO, συνοδευόμενοι από τη Διευθύντρια Ανάπτυξης και Λειτουργούς της ΓΔ Ανάπτυξης, επισκέφθηκε τρία συγχρηματοδοτούμενα έργα στο Δήμο Λευκωσίας και τέσσερα στο Δήμο Λάρνακας.

Δήμος Λευκωσίας:

Ανάπτυξη Υποδομών και Συστημάτων «Έξυπνης Πόλης» του Δήμου Λευκωσίας

Το έργο, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική έξυπνων πόλεων 2018-2028 του Δήμου Λευκωσίας, με στρατηγικό στόχο «να γίνει η πρώτη ολοκληρωμένη έξυπνη πόλη στην Κύπρο βελτιώνοντας τις υπηρεσίες και αυξάνοντας τη βιωσιμότητα», περιλαμβάνει υποδομές και συστήματα για τη δημιουργία Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λευκωσίας. Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι πολλά και έχουν πολύπλευρο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην επιχειρηματικότητα, στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. Συγκεκριμένα, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της έξυπνης βελτίωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας και της χρηστικότητας των αστικών δημοτικών υποδομών.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €6,5 εκ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 Αποκατάσταση Παλιάς Δημοτικής Αγοράς σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και επέκταση του κτηρίου της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Λευκωσίας που βρίσκεται στο κέντρο της εντός των τειχών πόλης, δίπλα στην πράσινη γραμμή. Το κτήριο θα φιλοξενήσει το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία (CYENS) και περιλαμβάνει εργαστήρια, χώρους επίδειξης εφαρμογών, κοινούς χώρους εργασίας, χώρο σεμιναρίων, στούντιο πολυμέσων, εργαστήριο κατασκευών (fabrication lab), χώρο ηλεκτρονικών προτύπων κ.α. Το έργο αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας γνώσης και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας ως περιφερειακού κόμβου δημιουργικότητας, τεχνολογικής προόδου και επιχειρηματικής καινοτομίας, με οφέλη που θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €6 εκ., υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Δημιουργία Χώρου Πρασίνου και Αναψυχής στο Χώρο του Παλαιού ΓΣΠ

Το έργο, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της Λευκωσίας, θα συνδέει τη νέα πόλη με τον ιστορικό πυρήνα της Λευκωσίας και έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μετατροπή του τοπίου του παλιού σταδίου ΓΣΠ σε μια καταπράσινη περιοχή (πάρκο) στην καρδιά της πόλης, εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες. Εκτός από το πάρκο, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υπαίθριου αμφιθεάτρου, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καφετέριες και άλλα καταστήματα, καθώς και δύο υπόγεια επίπεδα στάθμευσης που συνδέονται με το δίκτυο των δημόσιων λεωφορείων. Τα έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, παρέχοντας έναν σημαντικό χώρο πρασίνου και αναψυχής για τους κατοίκους της Λευκωσίας και τους επισκέπτες, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €22,6 εκ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Δήμος Λάρνακας:

Δημιουργία Δημοτικού Πάρκου «Σαλίνα»

Το πάρκο «Σαλίνα» αναμένεται να αποτελέσει μια όαση πρασίνου στη Λάρνακα, προσφέροντας ταυτόχρονα εγκαταστάσεις αναψυχής, ανάπαυσης, αθλητισμού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια σημαντική πράσινη περιοχή στο κέντρο της πόλης της Λάρνακας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Επίσης, αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στη Λάρνακα, με οφέλη που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της δημόσιας υγείας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της προσβασιμότητας, ιδίως για τα ΑμΕΑ.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €3,2 εκ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 Ανάπλαση Πλατείας και Εξωραϊσμός Όψεων στο Ζουχούρι

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων πλακόστρωτων, τη δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων ξεκούρασης και χώρου για μικρές εκδηλώσεις, διευκολύνσεις ΑμεΑ, τη συντήρηση και αποκατάσταση των εσωτερικών όψεων των οικοδομών, την αποκατάσταση και αναβάθμιση του ξενώνα και την αποκατάσταση της ισόγειας οικοδομής ως γραφείο διεύθυνσης και πληροφοριών. Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική βελτίωση του χώρου, η ανάδειξη του ιστορικού και παραδοσιακού του χαρακτήρα και η λειτουργική σύνδεση του χώρου με τις γύρω περιοχές του κέντρου της πόλης της Λάρνακας. Τα κυριότερα οφέλη του έργου αφορούν στην αναζωογόνηση και αναβάθμιση του χώρου, καθώς και στην ανάδειξη του ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής, προσελκύοντας τόσο ντόπιους όσο και ξένους επισκέπτες.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €3,2 εκ., υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 Ανέγερση Παραδοσιακής Δημοτικής Αγοράς Λάρνακας

Το έργο περιλαμβάνει ισόγειο χώρο όπου στεγάζεται η Δημοτική Αγορά, στην οποία βρίσκονται 20 καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων και φθαρτών. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί υπαίθριος διαμορφωμένος χώρος, όπου λειτουργεί υπαίθρια λιανική αγορά (παζάρι) για περίπου 30 πωλητές/παραγωγούς. Η υπαίθρια αγορά λειτουργεί μόνο μία φορά την εβδομάδα (κάθε Σάββατο), ενώ την υπόλοιπη εβδομάδα ο χώρος χρησιμοποιείται για εκθέσεις προϊόντων (π.χ. λουλούδια, φυτά, βιβλία, χειροτεχνίες). Στον τελευταίο όροφο υπάρχουν τέσσερις τραπεζαρίες καθώς και ένας ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος. Στην ταράτσα του κτιρίου έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος πρασίνου μαζί με χώρο αναψυχής (roof bar).

Το έργο συμβάλλει στο συνολικό σχέδιο ανάπλασης του αστικού κέντρου της Λάρνακας, το οποίο αναβαθμίζεται τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της περιοχής. Επιπλέον, εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν, καθώς η Δημοτική Αγορά προσφέρει προϊόντα από την παραδοσιακή αγορά της Κύπρου, αποτελώντας ένα εμπορικό αξιοθέατο με προϊόντα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, με συνεπακόλουθο την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών (ντόπιων και ξένων).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €6,7 εκ., συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Ενασχόλησης Ατόμων με Θέματα Εξαρτήσεων

Η πρώην κατοικία του Αστυνομικού Διευθυντή στη Λάρνακα, ένα ιστορικό μνημείο, θα αποκτήσει νέο σκοπό και αξία, ως έργο κοινωνικής υποδομής. Το έργο αφορά στη μετατροπή του υφιστάμενου κτηρίου ως Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης Ατόμων με Θέματα Εξαρτήσεων. Στόχος του Κέντρου είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με θέματα εξαρτήσεων καθώς και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, το Κέντρο θα προσφέρει στις εν λόγω ευάλωτες ομάδες τα εχέγγυα για να υιοθετήσουν έναν παραγωγικό τρόπο ζωής, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να επιδιώξουν μια πιο ενεργή κοινωνική ζωή.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €1,3 εκ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Στις 19/04/2024, στο πλαίσιο της αποστολής, η αντιπροσωπεία της DG EMPL, συνοδευόμενοι από Λειτουργούς της ΓΔ Ανάπτυξης, επισκέφθηκε δύο συγχρηματοδοτούμενα έργα στο Δήμο Λεμεσού:

Κέντρο Αξιολόγησης Λεμεσού – Πάφου

Το Κέντρο εντάσσεται στο έργο της «Επέκτασης και Αναβάθμισης του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» το οποίο έχει ως στόχο την ολιστική αξιολόγηση και τεκμηρίωση της αναπηρίας και των απαιτούμενων υπηρεσιών υποστήριξης για την κοινωνική ενσωμάτωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμΕΑ. Πρόσθετα, μέσα από το έργο προωθείται η δημιουργία μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης βάσης δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση της αναπηρίας των ΑμΕΑ και η σταδιακή δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο. Παράλληλα, μέσα από τη συλλογή πληροφοριών επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη στόχευση και πιο ορθολογική κατανομή των κρατικών πόρων και η υποστήριξη της διαμόρφωσης των κατάλληλων πολιτικών, για την ικανοποίηση των αναγκών και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ΑμΕΑ. Στο πλαίσιο του έργου λειτουργούν 3 Κέντρα Αξιολόγησης της αναπηρίας παγκύπρια. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους του Κέντρου Αξιολόγησης Λεμεσού – Πάφου και να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρίες.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €10,5 εκ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 Σχολή ΜΙΕΕΚ Absolute Institute of Technical Education (ΑΙΤΕ)

Η Σχολή εντάσσεται στο έργο της «Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» το οποίο έχει ως στόχο την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Η Σχολή ΜΙΕΕΚ Absolute Institute of Technical Education (ΑΙΤΕ), ξεκίνησε να λειτουργεί το 2023 και στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο κτήριο με πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό νέας τεχνολογίας. Οι εκπρόσωποι της ΕΕ ξεναγήθηκαν στις αίθουσες εργαστηρίων της Σχολής και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα σπουδών των ΜΙΕΕΚ. Τα ΜΙΕΕΚ (Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) αποτελούν μέρος του συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προσφέρουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς, στοχεύοντας στην ικανοποίηση της μεγάλης ζήτησης στην αγορά εργασίας για σύγχρονα επαγγέλματα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €38 εκ., υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ Λεμεσού κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπρόσωποι της ΕΕ ενημερώθηκαν για τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου και συζήτησαν για διάφορα θέματα όπως οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές για καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα, η περιβαλλοντική πολιτική του Πανεπιστημίου, η σύνδεση με την αγορά εργασίας κ.ά.  Ακολούθως οι εκπρόσωποι της ΕΕ ξεναγήθηκαν στους χώρους της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και συναντήθηκαν με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ  όπου ενημερώθηκαν για τη δράση του Εργαστηρίου, το οποίο κατέχει από το 2018,  δυο σημαντικές έδρες, μοναδικές σε παγκόσμιο επίπεδο, την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage) και την Έδρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου(EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage), ως αναγνώριση του σπουδαίου έργου που επιτελεί.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]