ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πολυμέσα & Χρήσιμα Έγγραφα

Εγκύκλιοι

# Εγκύκλιοι
1
Εγκύκλιος 1 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα Πλαίσια των Προγραμμάτων «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027»
2
Εγκύκλιος 2 - «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και Εντάσσονται στα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027»
3
Εγκύκλιος 3 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων που θα Συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Προγραμμάτων «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» και «Θάλασσα, Αλεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027» με Οριζόντιες Εθνικές και Ενωσιακές Αρχές και Νομοθεσίες
4
Εγκύκλιος 4 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Διασφάλισης Συμβατότητας με την Εθνική και Ενωσιακή Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις και Διασφάλισης της Πρόληψης, του Εντοπισμού και της Διόρθωσης Περιπτώσεων Απάτης, Διαφθοράς και Σύγκρουσης Συμφερόντων στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027»

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]