ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Στις πρώτες θέσεις κατατάσσεται η Κύπρος σε απορρόφηση κονδυλίων

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιανουάριος 2023 – Cohesion Open Data Platform), η Κύπρος παραμένει ανάμεσα στις πρώτες χώρες σε απορρόφηση κονδυλίων από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα κατατάσσεται στην 5η θέση με ποσοστό γύρω στο 90%, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (78%).

2014-2020_CohesionPolicyEUpaymentsbyCountry_05012023
Η Κύπρος σε τροχιά πλήρους απορρόφησης των πόρων των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής – Κατάταξη της Κύπρου ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ

Στις 5 Ιανουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα απορρόφησης κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Σύμφωνα με αυτά η Κύπρος κατατάσσεται στις πρώτες χώρες (πέμπτη), σταθερά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.  Συγκεκριμένα, η Κύπρος έχει απορροφήσει το 90% των διαθέσιμων πόρων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ως Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και διαβεβαιώνουμε ότι με το πέρας της προγραμματικής περιόδου την 31η Δεκεμβρίου 2023, η Κύπρος θα απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων που κατανεμήθηκαν.

Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κυπρίων πολιτών. Αυτά αφορούν έργα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και τεχνολογική αναβάθμιση, προώθηση καινοτόμων προϊόντων και ψηφιακή αναβάθμιση), ανάπτυξης μεταφορικών υποδομών (κάθετος δρόμος Λιμανιού Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου), έργα προστασίας του περιβάλλοντος (διαχείριση περιοχής NATURA 2000 στον Ακάμα, μείωση και ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων), έργα κλιματικής αλλαγής (αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας των ακτών από τη

διάβρωση), ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (σύστημα πληροφορικής για το ΓεΣΥ) αλλά και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων των τοπικών αρχών (Πλατεία Ελευθερίας).  

Παράλληλα, σημαντικό μέρος των κονδυλίων δαπανήθηκε το 2020 και 2021 για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και για δράσεις προς αντιμετώπιση της πανδημίας (αγορά εμβολίων).

Κλείνοντας, κρίνουμε σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι δείκτες απορρόφησης και οι καλές επιδόσεις δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά ένα σημαντικό σημείο αναφοράς. Οι αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας παραμένουν πολλές και πολυδιάστατες, και προς αυτή την κατεύθυνση έχει ετοιμαστεί το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027» με συνολικές δημόσιες δαπάνες €1,8 δις οι οποίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη και απασχόληση.

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Ιανουάριος, 2023

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]