ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Εκπαιδευτική Διημερίδα για την Προστασία των Οικονομικών
Συμφερόντων της ΕΕ

Στις 27 και 28 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία εκπαιδευτική διημερίδα για την «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ». Η διημερίδα διοργανώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την υπεύθυνη διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του δημοσίου και των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, ως η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027» και ως Εθνική Αρχή Συντονισμού για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στις εργασίες της διημερίδας συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Νομική Υπηρεσία, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, την Ελεγκτική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Παρευρέθηκαν επίσης, και Λειτουργοί από τους φορείς διαχείρισης, υλοποίησης και επαληθεύσεων έργων και σχεδίων που εντάσσονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων.

Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης των ποσών δημοσίων επενδύσεων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, στόχος της διημερίδας ήταν η αποτελεσματική εκπαίδευση των Λειτουργών που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση και πρόληψη περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται πιθανότητα απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων ή διπλής χρηματοδότησης.

Στον χαιρετισμό της η Γενική Λογίστρια, κα. Ρέα Γεωργίου, τόνισε τη σημαντικότητα της ορθής αξιοποίησης και χρήσης των πόρων που διασφαλίζει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ και την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στη βάση των αρχών και αξιών του.

Κατά την διημερίδα οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, για τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τον εκ των προτέρων εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων, τους νέους φορείς που συστάθηκαν και συμβάλλουν στην προστασία από περιπτώσεις διαφθοράς, τα εργαλεία για τη λήψη καταγγελιών ενόψει και της ψήφισης της νομοθεσίας για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Εθνικού και Ενωσιακού δικαίου, καθώς και για το Νομοσχέδιο του Εθνικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Συμφερόντων της ΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την παροχή της απαιτούμενης συνεισφοράς στις έρευνες που πραγματοποιεί η OLAF στην Κύπρο.

Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στην διημερίδα ήταν «Ο ρόλος της OLAF και η συνεργασία της με τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ (AFCOS)», «Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης», «Ο ρόλος των ανωτάτων ελεγκτικών ιδρυμάτων στην πρόληψη και ανίχνευση απάτης», «Ο ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ», «Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στην διερεύνηση παρατυπιών και πιθανών υποθέσεων απάτης», «Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας και ο ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ», «Ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στις διοικητικές και ποινικές έρευνες έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ» και «Οι νέες διαδικασίες εντοπισμού συγκρούσεων που εφαρμόζονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας».

Τέλος, αναφέρεται ότι, η διημερίδα συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Για να δείτε υλικό από την διημερίδα πατήστε εδώ

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]