ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σεμινάρια

Εκπαιδευτική Διημερίδα για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ

Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις 27 03 2023
Παρουσιάσεις 28 03 2023

Φωτογραφικό Υλικό