ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Absorption of European Funds – Cyprus at the top of achievements for Growth and Employment

January 9, 2024
Απορρόφηση-Ευρωπαϊκών-Κονδυλίων---Η-Κύπρος-στο-βάθρο-των-επιδόσεων-για-Ανάπτυξη-και-Απασχόλησηimage

The Ministry of Finance (Directorate General Growth) announces the full and successful absorption of European Cohesion Policy Funds amounted to €880 million, through total public investments of more than €1 billion, for the period 2014-2020. 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]