ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Absorption of European Funds – Cyprus at the top of achievements for Growth and Employment

January 9, 2024

The Ministry of Finance (Directorate General Growth) announces the full and successful absorption of European Cohesion Policy Funds amounted to €880 million, through total public investments of more than €1 billion, for the period 2014-2020. 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]