ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Joint Meeting of the Mοntoring Committees of the Cohesion Policy Co-funded Programmes 2014-2020 and 2021-2027 & Public Consultation on its Future

22 November 2023

On Wednesday, 22 November 2023, a full-day Meeting of the Monitoring Committees of the EU Cohesion Policy Co-funded Programmes, organized by the Directorate General Growth, Ministry of Finance, was successfully held.

The aim of the Meeting was to inform the Members about the implementation progress of the Programmes co-funded by the EU Cohesion Policy Funds for the period 2014-2020, as well as for the Programme “THALIA 2021-2027”.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]