ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Εγχειρίδια

Εγχειρίδιο Χρήσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 2021-2027

2.1.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Προσκλήσεις_ΔΣ_v1-image
Calls of Proposals for Public Procurement Projects
2.2.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_ΤΔΕ_ΔΣ_v1-image
Project Fiches of Public Procurement Projects
2.3.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Αξιολόγηση_ΤΔΕ_ΔΣ_v1-image
Evaluation of Public Procurement Projects
3.2_Manual-ΟΠΣ_2021-2027_ΔεΔι_Έργων_ΔΣ_v0.2_clear-image
Project Tender Documents
3.1_Manual-ΟΠΣ_2021-2027_ΝοΔε_Έργων_ΔΣ_v0.1_13092023-image
Legal Agreements (Contracts) of Public Procurement Projects
3.1.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Διαχείριση_ΣΧ_v1-image
Grant Schemes
3.2.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Προσκλήσεις_ΣΧ_v1-image
Calls of Proposals for Grant Scheme Projects
3.3.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Αιτήσεις_ΣΧ_v1-image
Applications/Project Fiches of Grant Scheme Projects
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]