ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme

Meetings/Written Procedures

November 22, 2023
2nd Meeting of the Monitoring Committee

 Invitation Folder
  Conference Material
  Decisions/Conclusions
  Photo Gallery

November 22, 2023
April 28 – May 15, 2023
2nd Written Procedure: Evaluation Plan and Specific Project Selection Criteria for the Specific Objectives 2i, 2.ii, 2.v, 2.vii, 2.viii, 5ii, 2iv, 2vi, 3.i, 4.β, 4.γ, 4.ε, 4.ια, 4.ιγ and JTF of the Programme

   Approved Documents
 Proposed Documents

April 28 – May 15, 2023
December 14 – December 29, 2022
1st Written Procedure: Specific Project Selection Criteria for the Specific Objectives 1ii και 1iii of the Programme

 Approved Documents

 Proposed Documents

December 14 – December 29, 2022
October 26, 2022
1st Meeting of the Monitoring Committee

 Invitation Folder
  Conference Material
  Decisions/Conclusions
  Photo Gallery

October 26, 2022
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]