ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Outreach, Counseling and Guiding Young People aged 15-29 who are Not in Employment, Education, or Training (NEETs)

Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

Programme Priority

Support of Youth Employment

Specific Objective

Promotion of Employment

Project Budget

€3M

60%
EU Contribution

Implementation Period
7/2026 - 12/2029

Pan-Cypriot

Implementing Body
Department of Labour

22400811

esivitanidou@dl.mlsi.gov.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Το έργο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης μέσω εξατομικευμένων διαδικασιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε νεαρά άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο αρχείο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης(ΔΥΑ) και τα οποία θα εντοπίζονται και θα προσεγγίζονται μέσω τεσσάρων Κινητών Μονάδων της ΔΥΑ οι οποίες θα μετακινούνται συνεχώς σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και σε αστικά κέντρα και θα εφαρμόζουν είτε πρωϊνό είτε απογευματινό ωράριο ανάλογα με την περιοχή και την ομάδα στόχου.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Μείωση της ανεργίας των νέων μέσω ενεργοποίησης, αναβάθμισης της απασχολησιμότητας τους και ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]