ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Operations of Strategic Importance

Establishment of a Separate Collection System for Municipal Waste Source and Implementation of "Pay-As-You-Throw" Project by Local Authorities

Policy Objective 2

A Greener and more Resilient Europe

Programme Priority

Climate Change and Circular Economy

Specific Objective

Promotion of Circular Economy

Project Budget

€25M

85%
EU Contribution

Implementation Period
3rd quarter 2023 -
4th quarter 2026

Pan-Cypriot

Implementing Body
Department of Environment

22408993 / 22408994

spapastavrou@environment.moa.gov.cy
gprotopapas@environment.moa.
gov.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης) Κανονισμούς του 2022, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) θα πρέπει μέχρι τις 31/12/2023 να εφαρμόσουν εξαετές Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη δημιουργίας και διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων της. Το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ)».

Μέσω του Έργου επιδιώκεται η διαλογή στην πηγή, χωριστή συλλογή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και μείωση των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή. Το Έργο θα υλοποιηθεί από συμπλέγματα Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), τα οποία μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν οικονομικά, ώστε να σχεδιάσουν τοπικό σχέδιο ορθής διαχείρισης αποβλήτων, μελέτες βιωσιμότητας, την προμήθεια και τοποθέτηση της κατάλληλης υποδομής για καθιέρωση διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής, την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής με προπληρωμένη σακούλα για τη διαχείριση των μικτών αποβλήτων και την ενίσχυση του μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης και λειτουργίας του τοπικού προγράμματος (εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των ΑΤΑ).

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, θα γίνει σχεδιασμός που θα αφορά στην πρόσβαση σε διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για την καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων και την αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς επίσης σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης τοπικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου τοπικού πληθυσμού.

Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ετοίμασε Οδηγό για τις ΑΤΑ, στον οποίο περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του Έργου, ο σκοπός και η περίοδος εφαρμογής του, ο τρόπος χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου, οι επιλέξιμες δαπάνες της οικονομικής στήριξης, το ύψος χρηματοδότησης κάθε επιλέξιμης δαπάνης, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ο Οδηγός, συνοδευόμενος από την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Έργο, ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου 2021, με τελική καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2022. 

Στις 4 Οκτωβρίου 2022, δημοσιεύτηκε (σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΤΠ8/2021) κατάλογος με τα ονόματα 12 μελετητών, από τον οποίο οι ΑΤΑ μπορούσαν να επιλέξουν τον μελετητή (μέσω διενέργειας μίνι διαγωνισμού) για την ετοιμασία των μελετών βιωσιμότητας. Η περίοδος ολοκλήρωσης των μελετών αφορά διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης της ΑΤΑ με το αντίστοιχο μελετητικό γραφείο.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2023, το Τμήμα Περιβάλλοντος παρέλαβε 46 Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος από ΑΤΑ για συμμετοχή στο Έργο και εφαρμογή του Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ» και η εξέτασή τους ολοκληρώθηκε. Συγκεκριμένα, έχουν προβεί σε αίτηση 16 Δήμοι και 30 Συμπλέγματα Κοινοτήτων.

Από αυτές τις 46 Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, έχουν προχωρήσει τα 9 Συμπλέγματα Δήμων και τα 6 Συμπλέγματα Κοινοτήτων με προκηρύξεις μίνι διαγωνισμών με σκοπό την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία «Μελέτης τεκμηρίωσης της βιωσιμότητας του Έργου». Οι 15 προκηρύξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν και να προχωρήσουν σε σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΑΤΑ και μελετητών εντός του Ιουλίου – Αυγούστου 2023.

Αναλόγως των αναγκών που θα αναδειχθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των μελετών, θα προκηρυχθούν σχετικοί διαγωνισμοί και Συμφωνίες Πλαίσιο από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για τις ΑΤΑ (π.χ. κάδοι, κομποστοποιητές, σκιπ, απορριμματοφόρα, φορτηγό για οργανικά απόβλητα, θρυμματιστές, βιοδιασπώμενα σακούλια για οργανικά κ.α.).

Στις 15 Ιουνίου 2023 ολοκληρώθηκε η αποσφράγιση των προσφορών του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από διαφημιστικά γραφεία για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης ΑΤΑ για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής Δημοτικών Αποβλήτων με τίτλο “Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ)» με προπληρωμένη σακούλα”.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι €240.000 με ΦΠΑ και η Σύμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τις 31.12.2026.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα οριστικοποιηθεί η ανάθεση του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας με βάση τον «περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα» Νόμο του 2016 μέχρι 2022 (Ν. 73(Ι)/2016).

Σκοπός της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών με για τους στόχους, τα αναμενόμενα οφέλη και αποτελέσματα του Έργου.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

 • Συμβολή στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων
 • Συμβολή στη μείωση του ποσοστού των αποβλήτων που καταλήγει για ενταφιασμό σε χώρους υγειονομικής ταφής
 • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την μείωση των χώρων υγειονομικής ταφής
 • Σχεδιασμός των συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστή συλλογή για τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων: χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, οργανικά/βιολογικά απόβλητα (απόβλητα τροφίμων, κουζίνας, κήπων και παρόμοια)
 • Καθορισμός ποσοτικών τοπικών στόχων χωριστής συλλογής
 • Σχεδιασμός για διάθεση και επεξεργασία των οργανικών/βιολογικών αποβλήτων
 • Καθιέρωση διαλογής στην πηγή και συλλογής και σε άλλα ρεύματα Δημοτικών Αποβλήτων, με στόχο την περαιτέρω προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (π.χ. ρουχισμός, έπιπλα, ογκώδη, πλαστικά, επικίνδυνα οικιακά κ.λπ.)
 • Αναβάθμιση της υποδομής των ΑΤΑ σε εξοπλισμό διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής, όπου είναι απαραίτητο
 • Τιμολογιακή πολιτική μέσω της εφαρμογής «Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ)» με προπληρωμένη σακούλα
 • Υιοθέτηση δράσεων για ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και εκπαίδευσης για διαλογή στην πηγή, με στόχο τη μέγιστη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πολίτη
 • Διάχυση περιβαλλοντικής πληροφόρησης που αφορά στη χωριστή συλλογή, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και διάθεση των Δημοτικών Αποβλήτων διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων. 
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]