ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme

Programming Document

The Cohesion Policy Programme “THALIA 2021-2027” was drawn up in a process of consultation and collaboration between the competent Government Authorities, the Local Authorities, Economic and Social Partners and the European Commission.

The Programme was approved by the European Commission on July 8, 2022 with decision no. C(2022)4774.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Programming Document

June, 2022

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]