ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme Priorities

Priority 3

Urban Mobility

0 .9M

Total Budget

0 % (ERDF)

EU Contribution

Specific Objective

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Κατασκευή ποδηλατοδρόμων/ πεζοδρόμων
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας
 • Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων
 • Ανάπλαση οδικού χώρου
 • Υποδομές για προώθηση δημόσιων μεταφορών
 • Δημιουργία υποδομών ηλεκτροκίνησης
 • Αγορά ηλεκτροκίνητων λεωφορείων
 • Προώθηση της πολυτροπικότητας
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Υπηρεσίες/ Τμήματα του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]