ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme Priorities

Priority 8

Supporting Youth Employment

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

0 M

Total Budget

0 % (ESF+)

EU Contribution

Specific Objective

INDICATIVE ACTIONS
 • Subsidized employment Scheme for youth
 • Employment Scheme with flexible forms of employment for youth
 • Support of youth entrepreneurship
 • Internships
 • Training programmes
 • Actions of identification, counselling guidance and activation of youth
POTENTIAL BENEFICIARIES
 • Enterprises/ Employers
 • Department of Labour, Ministry of Labour and Social Insurance
 • Human Resource Development Authority
 • Organisations/ Chambers
BENEFICIARIES
 • Young people aged 15-29, especially those that are not in employment, education or training (ΝΕΕΤs), including those that are more prone to the risk of social exclusion

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]